Financieel

Het in kaart brengen en verhalen van de schade alsmede het verhalen hiervan, is een kwestie voor letselschadespecialisten, waarbij specialistische kennis vereist is.

Slachtoffers hebben recht op juridische bijstand van een advocaat. Dat kost geld.

Maar wist u dat:
Een eerste gesprek met AAB Advocatuur kosteloos en vrijblijvend is en dat de kosten van de belangenbehartiger c.q. advocaat in personenschadezaken – waarin niet wordt geprocedeerd – doorgaans volledig op de aansprakelijke partij te verhalen zijn? Tijdens dit gesprek wordt de haalbaarheid van uw zaak bepaald en besproken.

Kortom, in de meeste gevallen kost de juridische bijstand van AAB Advocatuur u dus niets. In het geval de werkzaamheden van AAB Advocatuur niet op de aansprakelijke partij kunnen worden verhaald, zal op basis van een uurtarief worden gewerkt en deze kosten worden bij cliënten in rekening gebracht. Daarnaast worden externe kosten in rekening gebracht, zoals de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de medisch adviseur.

Soms wordt er een prijsafspraak gemaakt, doch geldt deze slechts zolang de kosten niet te verhalen zijn op een aansprakelijke partij. Hierover worden met u – en nog voordat er een start met uw zaak wordt gemaakt – duidelijke afspraken gemaakt. Het uurtarief kan per zaak verschillen. De gehanteerde standaard uurtarieven variëren van € 240,00 tot € 270,00 exclusief BTW en 6% kantoorkosten.

AAB Advocatuur zal u uiteraard tijdig informeren wanneer de kosten niet verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij. Hierdoor maakt u altijd zelf de keuze met betrekking tot het al dan niet voortzetten van uw letselschadezaak.

BTW-nummer: NL.8554.45.981.B01