Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen kunnen ook tot zowel letsel als schade leiden. Dit speelt onder andere natuurlijk in de bouw en industrie, waar met gevaarlijke materialen en machines wordt gewerkt. Het gaat hier om mensen die van een ladder vallen tot aan werknemers die letsel oplopen tijdens een bedrijfsuitje. Als uitgangspunt geldt hier dat de werkgever de plicht heeft om voor de veiligheid van de werknemer te zorgen, de zogeheten zorgplicht. Die zorgplicht reikt ver: van de werkgever wordt namelijk verwacht dat hij verregaande veiligheidsmaatregelen treft om een bedrijfsongeval te voorkomen. Er moet in dit kader goed gekeken worden welke zorgplichten de werkgever precies heeft. Diverse voorschriften en regels zijn hier van belang.

Overigens beschikt AAB Advocatuur verder over een uitstekende vergaande kennis wat betreft het arbeidsrecht.