Schadevergoeding bij overlijden

Wanneer iemand door de schuld van een ander komt te overlijden, is er sprake van overlijdensschade. Hierbij zijn de kring van personen (nabestaanden) en de schadeposten waarvoor recht op schadevergoeding bestaat door de wet beperkt. Zo kunnen nabestaanden welke tot de kring van gerechtigden behoren alleen de begrafeniskosten en gederfd levensonderhoud vergoed krijgen. Een berekening van deze schade is doorgaans complex.

AAB Advocatuur is gespecialiseerd in het maken van dit soort berekeningen bij overlijdensschade.

Tenslotte kent wet bij overlijdenszaken geen recht op vergoeding van smartengeld voor nabestaanden.