Sport en spel

Hier is sprake van ongevallen die kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van een sport of bijvoorbeeld tijdens een gymnastiekles op school. De vragen die gesteld moeten worden zijn: wanneer is er sprake van een geaccepteerd risico die iemand aangaat als hij gaat sporten en wanneer kan gesproken worden van een onrechtmatig handelen door een gedraging waardoor aan een andere sportdeelnemer letsel is toegebracht?

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat niet iedere gedraging van een medesporter leidt tot aansprakelijkheid.

Naar schoolgaande kinderen volgen verplicht gymnastiekles. Tijdens deze les kan het voorkomen dat een kind letsel oploopt. Er zal gekeken moeten worden of de toezichthoudende sportleraar op de juiste manier les heeft gegeven en of alle regels wel zijn nageleefd. In het geval de toezicht niet op de juiste wijze is uitgeoefend of de regels niet zijn nageleefd, kan dat tot aansprakelijkheid leiden.