Verkeersongevallen

AAB Advocatuur staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij en gaat hierbij zorgvuldig te werk. Direct na het intakegesprek gaan wij over tot het verzamelen van de meest belangrijke stukken. U kunt hier onder andere denken aan het politierapport, getuigenverklaringen, foto’s van de plaats van het ongeval en technisch onderzoeksrapporten van de politie.

Aan de hand van de verkregen (bewijs)stukken kunnen wij een inschatting maken ten aanzien van de aansprakelijkheid van de veroorzakende partij. Zodra duidelijk is hoe het met de schuldvraag zit, kan er een start gemaakt worden met uw letselschadezaak. Dit laatste betekent onder andere duidelijkheid met betrekking tot de aansprakelijkheid realiseren en de omvang van de op dat moment geleden schade en letsel in kaart brengen.

AAB Advocatuur wordt op medisch gebied geadviseerd door een medisch adviseur. Samen met de medisch adviseur wordt de omvang van uw letsel in kaart gebracht in de vorm van een medisch advies. Hierdoor is AAB Advocatuur in staat uw schade in kaart te brengen, maar kan in geval van blijvend letsel een inschatting gemaakt worden betreffende eventuele toekomstige schadeposten.

AAB Advocatuur heeft alle kennis in huis voor u!